Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Κατά των καταλήψεων οι καθηγητές του ΑΠΘ

apth_pritaneia_01Την εναντίωσή τους στις καταλήψεις των φοιτητών του Αριστοτελείου εξέφρασαν οι καθηγητές του ΑΠΘ, σε ανακοίνωσή τους με τίτλο «Ανοιχτό Μυαλό, Ανοιχτό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Οι καθηγητές του ΑΠΘ στην ανακοίνωσή τους σημείωσαν ότι «το πανεπιστήμιο είναι περιουσία του ελληνικού λαού και η αποστολή του είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης. Κανείς και καμία δεν δικαιούται να στερεί από χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες το δικαίωμα στη μόρφωση. Κανείς και καμία δεν μπορεί να υποχρεώνει την ελληνική οικογένεια, που βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, να επιβαρυνθεί την επιμήκυνση των σπουδών των παιδιών της. Κανείς και καμία δεν δικαιούται να απαγορεύει στους πανεπιστημιακούς δασκάλους να ασκήσουν το κοινωνικό λειτούργημα της διδασκαλίας και της έρευνας».

Σύμφωνα με τους καθηγητές του ΑΠΘ, “οι «καταλήψεις» νεκρώνουν το πανεπιστήμιο, το μετατρέπουν σε έρημη χώρα και επιτείνουν την απαξίωσή του. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι απειλούνται επειδή θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους”.

Ζητούν, δε, “από όλους τους θεσμικούς παράγοντες του ΑΠΘ και ιδιαίτερα τις πρυτανικές αρχές, να συμβάλουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, στην έναρξη των πανεπιστημιακών παραδόσεων, στην προστασία του σύνθετου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του πανεπιστημίου, αλλά και να αναλάβουν την ομαλή υλοποίηση των νομικών τους υποχρεώσεων”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: