Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Τροπολογίες Βούγια στο νόμο για τα ΑΕΙ

asoee_1Έξι τροπολογίες κατέθεσε χθες στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα …

“Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”, το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι τέσσερις από αυτές τις τροπολογίες αφορούν τα δύο βασικά ζητήματα του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και, ειδικότερα, το μοντέλο διοίκησης και την διάρθρωση σπουδών.

Στην πρώτη από αυτές τις τροπολογίες προτείνεται αυξημένη πλειοψηφία (8-6) για τα αιρετά (εσωτερικά) μέλη του Συμβουλίου έναντι των εξωτερικών, τόσο για την τήρηση των συνταγματικών απαιτήσεων για πλήρη αυτοδιοίκηση, όσο και για την άρση της ανεπιθύμητης διάκρισης μεταξύ των δύο κατηγοριών μελών που υπονοείται με την ισάριθμη συμμετοχή. Να σημειωθεί ότι τα 8 εσωτερικά μέλη προέρχονται από το ΔΕΠ του Πανεπιστημίου συμπεριλαμβάνοντας και την βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, ενώ προβλέπεται ένα ακόμη μέλος-εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος.

Στην δεύτερη τροπολογία, προτείνεται η εκλογή του πρύτανη από το σύνολο μελών του ΔΕΠ κάθε ιδρύματος μετά από προεπιλογή και πρόταση του Συμβουλίου, διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ύπαρξη ενός αρμονικού δίπολου μεταξύ του απαραίτητου διοικητικού ελέγχου που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και της ακαδημαϊκής νομιμοποίησης που απαιτεί ο θεσμός του πρύτανη.

Στην τρίτη τροπολογία, προτείνεται η εκλογή των κοσμητόρων από το ΔΕΠ κάθε σχολής που θα εξασφαλίζει τη συγκρότηση μιας αυτοδιοικούμενης συγκλήτου που με αυξημένες – όχι μόνο γνωμοδοτικές αλλά και αποφασιστικές – αρμοδιότητες θα αποτελεί την καρδιά της λειτουργίας του κάθε Πανεπιστημίου.

Τέλος, στην τέταρτη τροπολογία, προτείνεται η δυνατότητα λειτουργίας τομέων, με απόφαση της κοσμητείας εκεί όπου μεγάλα τμήματα εμπεριέχουν σαφώς διακριτές εσωτερικές ειδικότητες, ούτως ώστε στα ενιαία διπλώματα να συμπεριλαμβάνεται και το ουσιαστικό προσόν μιας συγκεκριμένης εξειδίκευσης (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος).

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βούγιας δήλωσε σε χθεσινό του άρθρο: “Πιστεύω πως ανάμεσα στο απολύτως συμμετοχικό, ανοικτό (και γι' αυτό ευάλωτο) δημοκρατικό αλλά παρωχημένο σημερινό θεσμικό πλαίσιο, και το συγκεντρωτικό και ξενολατρικό σχέδιο που προτείνεται, μπορούμε να αναζητήσουμε και να επιτύχουμε, ακόμα και αυτή την ύστατη ώρα την ισορροπία ανάμεσα στον αναγκαίο διοικητικό έλεγχο και την ακαδημαϊκή αυτοδιοίκηση. Για έναν πανεπιστήμιο ταυτόχρονα δημοκρατικό αλλά και αποτελεσματικό που θα παράγει ουσιαστική γνώση, προχωρημένη έρευνα, ήθος και ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: