Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Οι παρακάτω Σχολές και τα παρακάτω τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: >>>

• ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99 5187)

• Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων»

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99 5595)

• Μιας (1) καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστημονικές και Αισθητικές Θεωρίες της Αρχιτεκτονικής»

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99 5241)

• Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής γλώσσας»

• Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία - Συγκριτική Γραμματολογία με ειδικό πεδίο στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις»

• Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γερμανόφωνη μεταπολεμική Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 20ου αιώνα»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99 9268, 9288)

• Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική - Παιδιατρική Νευρολογία»

• Μιας (1) επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική - Μεταμοσχεύσεις»

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99 8780)

• Μιας (1) καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1063/12-12-2011 τ. Γ' και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2012.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Σχολών και των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: