Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Όλα τα ΑΕΙ προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του νόμου Διαμαντοπούλου

Για πρώτη φορά στην ιστορία της πανεπιστημιακής κοινότητας της χώρας μας σύσσωμα και τα 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όλοι οι πρυτάνεις και όλες οι πρυτανικές αρχές προσέφυγαν σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. >>>

 

Οι πρυτάνεις ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στην ταξινομική ψήφο και στις διαδικασίες εκλογής συμβουλίων διοίκησης στα Πανεπιστήμια, όπως και ο πρόσφατος νόμος 4009/2011.

Ειδικότερα, τα 24 Πανεπιστήμια της χώρας και τα 41 μέλη των πρυτανικών αρχών ζητούν από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να ακυρωθούν ως αντίθετες στο άρθρο 16 του Συντάγματος οι αποφάσεις της υπουργού Παιδείας με τις οποίες καθορίζεται:

  • «η εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου κατά τη διαδικασία εκλογής καθηγητών - εσωτερικών μελών του συμβουλίου κάθε ΑΕΙ» και
  • «η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του συμβουλίου κάθε ΑΕΙ».

Τα ΑΕΙ και οι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι στις πολυσέλιδες προσφυγές τους ως προς το σύστημα ταξινομικής ψήφου, επικεντρώνουν την αντισυνταγματικότητα του νόμου 4009/2011 στην εκλογή εξωτερικών μελών, μη πανεπιστημιακών, τα οποία θα καταστούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα διοικούν τα ΑΕΙ μαζί με τους πανεπιστημιακούς.

Επιπλέον, στο Συμβούλιο της Επικρατείας άρχισαν να καταθέτουν προσφυγές και κάθε ένα Πανεπιστήμιο χωριστά μαζί με τον πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις τους κατά των υπουργικών αποφάσεων συγκρότησης των οργανωτικών επιτροπών που έχουν την ευθύνη για την ανάδειξη των μελών των πρώτων συμβουλίων διοίκησης. Σήμερα, κατέθεσαν σχετικές προσφυγές το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τέλος, ζητούν οι προσφυγές τους να εισαχθούν για συζήτηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: